Vietnamese Individual

This category of membership is dedicated to English language teaching professionals having the Vietnamese citizenship.

This is a short description of this membership plan.

Price: Free

Đây là membership dùng để kiểm tra tính năng tích hợp của cổng thanh toán với OnePay mà VietTESOL đang dự kiến sử dụng.

Price: 500.000VND